logotype

Avdeling for kvalitetskontroll

Avdelingen for kvalitetskontroll har som sitt virksomhetsformål å sikre produktenes kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Vi følger nøye etter standarder og internasjonale krav innenfor vårt produksjonsfelt. Hvilke som helst aktiviteter som kan ha konsekvenser på produktkvaliteten utføres alltid med streng overholdelse av gjeldende internasjonale prinsipper for produksjonsstandarder.

Kvalitetsavdelingen ved APL Production AS utfører kontroll i alle produksjonsfaser, helt fra mottakelse av bestillingen og ankomst av materialer på lager, deretter kontroll mellom arbeidsoperasjoner under produksjonsprosessen og til slutt kontroll av ferdige produkter og utført arbeid.

Fra den ene siden er det avdelingen for kvalitetskontroll og fra den andre siden produksjonsansvarlige medarbeidere (produksjonsleder, mestere i hvert skift, produksjonsmedarbeidere) som kontrollerer at det følges alle produksjonsforskrifter og teknologiske prosedyreregler for prosjektering, produksjon og montasje.

Siden 2003 brukes det i foretaket kvalitetsstyringssystem ISO 9001 og avdelingen for kvalitetskontroll har ansvaret for etterlevelse av ISO 9001 regler. Resultater fra tilsynsvirksomhet gjenspeiles i kontrollkort, produksjonskort, loggbøker, analyseprotokoller og rapporter separat for hver produksjonsserie.

Kvalitetsavdelingen tar i sitt arbeid mye hensyn til obligatorisk forbedring av kvalifikasjon hos alle ansatte, spørsmål ang. kvalitetssikring, sikkerhetsteknikk og alt annet som er nødvendig for å kunne utføre daglig arbeid. Avdelingen deler også stadig med å sikre at alle ansatte har tilgang til informasjon som er nødvendig for en feilfri og tidsriktig utførelse av arbeidsoppgaver.

Avdelingen for kvalitetskontroll følger nøye etter foretakets hovedprinsipp i kvalitetsområde:

«Vi kan tilfredsstille behov av våre kjøpere hvis vi kun utleverer arbeid med meget høy kvalitet».

ISO_ENG ×
Tuv ×