logotype

APL Production AS
Laadunvalvontaosasto

Laadunvalvontaosaston työn tavoitteena on tuotteen laadun, turvallisuuden ja tehokkuuden varmistaminen. Tuotannossamme noudatamme tarkalleen standardeja ja kansainvälisiä vaatimuksia. Kaikki toiminnat, jonka seuraukset saattavat vaikuttaa tuotteen laatuun, suoritetaan aina huolellisesti noudattaen kansainvälisiä tuotantostandardien periaatteita.

APL Production AS:n laadunvalvontaosasto toteuttaa valvontaa jokaisessa tuotantovaiheessa, aloittaen tilauksen vastaanottamisesta ja materiaalien saapumisesta varastoon, tätä seuraa tuotantoprosessin yhteydessä suoritettavien työvaiheiden seuranta ja lopuksi valmistuotannon ja toteutettujen töiden tarkastus.

Laadunvalvontaosasto yhtäältä ja tuotannosta vastaava henkilökunta (tuotantoprosessin päällikkö, vuoromestarit, konepajan työntekijät) toisaalta tarkastavat kaikkien tuotantosääntöjen sekä suunnittelu-, tuotanto- ja asennusprosessien teknologisen toimintatavan noudattamista.

Yhtiössä toimii v. 2003 alkaen laatujärjestelmä ISO 9001 ja laadunvalvontaosasto kantaa vastuuta ISO 9001 sääntöjen vaatimusten täyttämisestä. Tarkastuksen tulokset ilmenevät valvontakorteista, tuotantokorteista, erikoiskirjoista, analyysipöytäkirjoista ja selostuksista jokaisen tuotantosarjan osalta erikseen.

Laadunvalvontaosaston työssä kiinnitetään suurta huomiota ammattitaidon nostamiseen, joka on pakollinen kaikille yhtiön työntekijöille, laadun varmistamiseen, turvallisuusalaan, eli kaikkeen, joka on tärkeää jokapäiväisen työn kannalta. Jatkuvasti työskennellään sen parissa, miten varmistaa työntekijöille tarpeellisen tiedon saatavuus, jotta he saisivat suorittaa työtehtävänsä moitteettomasti ja oikea-aikaisesti.

Laadunvalvontaosasto noudattaa ehdottomasti yhtiön politiikan pääperiaatetta laadun varmistamisen alalla:

«Pystymme tyydyttämään asiakkaidemme tarpeet vain siten, että tilaaja aina ottaa vastaan erinomaisen laadukkaan työn».

ISO_ENG ×
Tuv ×